Opdateret den 4. december 2023 og gælder for alle køb efter denne dato.

Priser

Billettens pris er inklusiv moms.

Ordregebyr

Der pålægges hver ordre et ordregebyr på DKK 10,00. 
Ved forsendelse er ordregebyret inkluderet i forsendelsesprisen på DKK 45,00 pr. ekspedition. 

Forsendelse 

Vi anvender Post Nord ved forsendelser. Ved forsendelse tillægges en forsendelsespris på DKK 45,00 pr. ekspedition.

Billettens sikkerhedsprocedure sikrer, at den billet, du modtager, ikke kan kopieres eller på anden måde forfalskes. Det er derfor ikke nødvendigt at sende brevet anbefalet. Du behøver altså ikke være hjemme, når billetterne kommer med posten. Billetter købt på internettet sendes, så de er fremme senest 15 hverdage efter bestilling. Såfremt du ikke har modtaget dine billetter senest 15 hverdage efter bestillingen, bedes du kontakte os. 

Ratebetaling

Særlige vilkår ved køb af billetter med ratebetaling

Produkter med ratebetaling sælges til normalpris tillagt DKK 90,00 i gebyr.

Ved køb med ratebetaling indgår du en aftale om at betaling opdeles i 4 rater.

Rate 1 tillægges omkostninger til administration af aftalen og betales ved købet.

Øvrige rater betales:
2. rate +30 dage fra 1. rate.
3. rate +30 dage fra 2. rate.
4. rate +30 dage fra 3. rate.

Betalingen trækkes direkte på dit betalingskort ovennævnte datoer.

Betalingsmisligholdelse i forbindelse med ratebetaling.

Du er ansvarlig for at dit betalingskort er gyldigt og at der kan trækkes de aftalte rater.

Kan betalingen ikke trækkes på betalingskortet fremsendes et betalingskrav, hvor du har 10 dage til at betale den skyldige rate. Betales denne ikke betragtes det som en væsentlig misligholdelse og aftalen og denne vil derfor blive ophævet.

Ophæves aftalen grundet misligholdelse, vil dine allerede betalte ydelser blive returneret til dit betalingskort eksklusiv gebyrer indeholdt i første rate.

Administrative omkostninger i forbindelse med refunderingen på DKK 125,00 vil blive fratrukket.

Opsigelse af ratebetaling

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt frem til sidste ratebetaling opsige din aftale.

Efter betaling af sidste rate, kan du ikke længere opsige aftalen.
Opsiges aftalen vil du få udbetalt dine allerede betalte rater fratrukket betalte gebyrer samt et administrationsgebyr på DKK 125 kr.
 
Opsigelse af aftalen skal ske på afregning@billetten.dk

Reservation

Særlige vilkår ved køb af billetter med reservation
Produkter med reservationsbetaling sælges til normalpris tillagt DKK 30,00 i gebyr.

Ved køb med reservationsbetaling indgår du en aftale om at betalingen sker 1. maj 2024

Betalingen trækkes direkte på dit betalingskort. 

Opsigelse af reservation

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt annullere reservationen frem til betalingen.

Efter betalingen af ordren, kan du ikke længere opsige aftalen.
Annulleres reservationen vil der ikke ske nogen trækning på dit betalingskort 

Opsigelse af aftalen skal ske på service@billetten.dk

Aflysninger 

Aflysning dækker kun over, at eventet slet ikke gennemføres.

Ændring af dato, delvis gennemførelse eller ændring i repertoiret er ikke at betragte som en aflysning.

Kun arrangøren er ansvarlig i tilfælde af aflysning og kan give tilladelse til, at billetten refunderes.

I det tilfælde refunderes billettens pris ved henvendelse til det sted, hvor billetten er købt. Billetter, der er købt via domænet billetten.dk, refunderes ved henvendelse til Billetten A/S, Birkemosevej 7A , 1. sal, 6000 Kolding. Send os en mail med dit fulde ordrenummer eller et billede af dine billetter sammen med dit registrerings- og kontonummer vedlagt til service@billetten.dk – så overfører vi pengene til dig.

Forsendelses-, betalingskort-, ordre- og billetgebyr refunderes ikke. 

Forbehold 

Billetten A/S formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør. Billetten A/S hæfter derfor ikke for tilbagebetaling i forbindelse med aflysning. Billetten A/S kan ikke påtage sig noget forretningsmæssigt ansvar herfor.

BILLETTEN A/S TAGER FORBEHOLD FOR FEJL I DE VISTE PRISER OG FOR UDSOLGTE EVENTS.

Reklamation 

Enhver form for reklamation, der vedrører selve eventet, skal rettes direkte til arrangøren. Er der imidlertid noget, du ikke er tilfreds med i forbindelse med dit køb af billetter, er du altid velkommen til at kontakte Billetten A/S på service@billetten.dk. 

Fortrydelsesret 

I HENHOLD TIL LOV OM VISSE FORBRUGERAFTALER ER KØB AF BILLETTER IKKE OMFATTET AF FORTRYDELSESRETTEN. 

Klageadgang 

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Billetten A/S. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - https://ec.europa.eu/odr 

Sprog 

Alle kontrakter indgås på dansk. 

Betalingskortgebyr - Gælder kun firmakort og kort udstedt udenfor EU

Der vil i forbindelse med betaling blive pålagt et betalingskortgebyr til Nets. Du vil kunne se det nøjagtige beløb, inden du godkender købet. I listen herunder kan du se de gældende takster. BEMÆRK: Alle kortgebyrer er inkl. 25 % moms. Korttype: Pris: Dankort, VISA/Dankort 0 - 50,00 kr. 0,88 DKK Dankort, VISA/Dankort 50,01 - 100,00 kr. 1,38 DKK Dankort, VISA/Dankort over 100,00 1,74 DKK MasterCard udstedt i Danmark 1,00 % af transaktionsbeløbet (min. 0,88 DKK) MasterCard udstedt i udlandet 1,00 % af transaktionsbeløbet (min. 2,44 DKK) VISA 1,00 % af transaktionsbeløbet (min. 2,44 DKK) VISA Electron udstedt i Danmark 1,00 % af transaktionsbeløbet (min. 0,88 DKK) BEMÆRK: Vedr. gebyr på betalingskort Alle kortgebyrer er inkl. 25 % moms 

Købssummen trækkes først fra din konto den dag, vi sender billetterne. I betalingsforløbet foregår al kommunikation mellem dig og Billetten A/S krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til PBS/Euroline, og Billetten gemmer ikke dine kortoplysninger. Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem os og dig som køber, så har du mulighed for at henvende dig til dit pengeinstitut for eventuelt at få dine penge tilbageført til din konto. 

Dine personlige oplysninger 

For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:  
•    Navn 
•    Adresse 
•    Telefonnummer 
•    E-mailadresse 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Billetten A/S og opbevares i maksimalt 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysninger afgivet til www.billetten.dk sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Dog forbeholder Billetten A/S sig ret til at videregive navn, adresse, telefonnummer og e-mail til arrangøren/spillestedet i tilfælde af aflysninger o.lign.

Som registreret hos Billetten A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter databeskyttelsesloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Billetten A/S via e-mail: persondata@billetten.dk.

Databehandler:

Billetten A/S
Åbogade 15
8200 Århus N