Whistleblower-ordningen giver alle medarbejdere eller andre, som er tilknyttet teatret, f.eks. samarbejdspartnere og leverandører, en mulighed for at anmelde lovovertrædelser eller bekymring om arbejdsrelateret uretmæssig adfærd. Kender man til hændelser, som giver anledning til opfølgning, kan man anmelde her – anmeldelsen kan også ske anonymt.

Vi benytter et legal-tech-firma, som varetager ordningen på vegne af Østerbro Teater og forsikrer om, at det er sikkert og trygt at sende anmeldelse afsted.